Onnistunut osallistujakokemus lisää tapahtumien arvoa - Factor Nova Blogi
Factornova Katja Von Alfthan

Onnistunut osallistujakokemus lisää tapahtumien arvoa

triangle-image
Hyvät tapahtumat luovat vuorovaikutusalustan, jossa brändit ja asiakkaat voivat kohdata toisensa ja käydä merkityksellistä vuoropuhelua. Brändit ovatkin oivaltaneet, että tapahtumilla voidaan parhaimmillaan rakentaa todellista kilpailuetua.

Panosta loistavaan osallistujakokemukseen – siinä voittavat kaikki

Onnistunut osallistujakokemus on tehokas keino asiakkaitten sitouttamiseen ja asiakassuhteen lujittamiseen. Jokainen kohtaaminen joko vahvistaa tai heikentää asiakkaan kokemusta ja mielikuvaa. Hyvä kokemus rakentaa tunnesidettä brändiin sekä lisää herkkyyttä huomata ja vaikuttua brändistä tapahtuman jälkeenkin. Osallistujakokemus on yksinkertaisuudessaan asiakkaalle brändilupauksen ja kokemuksen erotus, josta muodostuu lopulta positiivinen tai negatiivinen tunnejälki. Positiivinen kokemus rakentaa kilpailuetua.

”Factor Novan intohimona on aina ollut toteuttaa vaikuttavia kohtaamisia ja auttaa asiakkaitamme saamaan enemmän irti tapahtumista.”

Vaikka asiakaskokemuksen matematiikka on lopulta hyvin yksinkertaista, on asiakkaan kokemus silti varsin moniulotteinen ja kokonaisvaltainen käsite. Seuraavassa muutamia huomioita kokemukseen – ja tapahtumista puhuttaessa nimenomaan osallistujakokemukseen – liittyen.

1. Osallistujakokemus on monikanavainen ja moniaistinen

Tapahtumat sisältävät usein elämyksellisyyttä, merkityksellisyyttä ja yllätyksellisyyttä sekä innostusta, inspiroitumista, oppimista ja aitoja kohtaamisia. Tapahtumiin osallistuja altistuu brändin viestinnälle ja vuorovaikutukselle ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja myös sen jälkeen. Vuorovaikutusta syntyy useissa eri kanavissa. Viestinnän keinoin luodaan lupauksia moniaistisesta kokemuksesta, joka tapahtumassa lunastetaan! 

2. Osallistujakokemus syntyy tunteesta ja synnyttää tunteita

Yrityksissä tavoitellaan yleensä vahvaa tunnesidettä asiakkaisiin, sillä se maksimoi brändiarvoa ja sitouttaa asiakkaita. Tapahtumat ovat hyvä alusta tunteen synnyttämiseen, tunnetarpeiden kohtaamiseen sekä vuorovaikuttamiseen tunnetasolla. Brändin onkin tärkeä miettiä tapahtumien lupaukset tarkkaan, jotta odotukset voidaan täyttää tai jopa ylittää ja nostaa osallistujakokemus selvästi positiiviseksi. Positiivinen osallistujakokemus kannattelee tunnesidettä brändiin vielä pitkään tapahtuman jälkeenkin!

”Positiivinen osallistujakokemus kannattelee tunnesidettä brändiin vielä pitkään tapahtuman jälkeenkin!”

3. Osallistujakokemus on subjektiivinen 

Jokaisen osallistujan kokemus on uniikki ja tapahtuma tarjoaa kullekin osallistujalle yksilöllisellä tasolla puhuttelevaa hyötyä ja arvoa. Aito vuorovaikutus on merkityksellistä. Nykyteknologia mahdollistaa lisäksi personoidun osallistujakokemuksen ja tapahtumasisältöjen vaikuttavuuden maksimoinnin. On myös huomioitava, että kaikki kohtaamiset eivät ole yhtä merkityksellisiä. Osallistujan kokemuspolun rakentamista ja sillä navigointia auttaa kohderyhmädatasta johdettu ymmärrys, joka kasvattaa osallistujan kokemaa arvoa ja samaan aikaan tehostaa tapahtuman toteutusta!

4. Osallistujakokemus elää ajassa 

Kokemus rakentuu menneessä, nykyhetkessä tai tulevaisuudessa tapahtuvista brändikohtaamisista, niin omakohtaisista kuin mielikuvallisistakin. Se voi vaihdella negatiivisesta positiiviseen, ja päinvastoin. Positiivisen osallistujakokemuksen rakentumista voidaan tehokkaasti tukea hyvällä viestinnällä ja vuorovaikutuksella ennen ja jälkeen tapahtuman. Erityisesti hyvä jälkimarkkinointi maksimoi tapahtuman synnyttämää tunnekokemusta ja vahvistaa positiivista mielikuvaa!

5. Osallistujakokemus on mitattavissa ja johdettavissa

Tapahtumissa mittaaminen saattaa olla synonyymi palautekyselylle. Vaikka palautekysely onkin tärkeä, se tuottaa harvoin kohderyhmäkohtaista ymmärrystä tai palvelee vaikuttavuuden ja kokemuksen kehittämistä. Osallistujakokemukselle voidaan asettaa tavoitteita ja sitä voidaan myös mitata, samoin sen vaikutusta asiakasyrityksen liiketoimintaan. Hyvän osallistujakokemuksen luominen on olennaisen tärkeää tapahtuman onnistumisen ja siitä saadun liiketoimintahyödyn kannalta. Ilman kunnon mittareita ja analyysia johtamiselta uupuu tärkeitä työkaluja!

Positiivinen osallistujakokemus rakentaa luottamusta ja muistijälkiä, jotka kasvattavat brändin arvoa – ja sitä kautta liiketoiminnallista hyötyä. Panosta loistavaan osallistujakokemukseen – siinä voittavat kaikki!

”Suunnittelemme ja tuotamme elämyksellisiä tapahtumia, jotka tarjoavat ylivertaisen osallistujakokemuksen. Tunnejäljen jättävät tapahtumat – ja brändit – muistetaan pitkään. Factor Nova – enemmän irti tapahtumista!”

Katja von Alfthan, Business & Development Director Katjalla on 25 vuoden kokemus asiakasymmärryksen ja strategisen konsultoinnin parissa. Hän on määrätietoisesti kehittänyt osaamistaan laajasti aina palvelumuotoilusta tutkimukseen ja yhteiskehittämiseen. Katjan sydän sykkiikin ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiselle sekä asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämiselle.

Ota yhteyttä

Olemme täällä sinua ja tapahtumiasi varten, pyydä tarjous!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.