Palvelut | Factor Nova

Palvelut

Suunnittelemme ja toteutamme kokemuksellisia konsepteja, jotka jalkautuvat useimmin tapahtumiin, messuille, promootioihin tai erilaisiin myymälä- ja toimitiloihin, joihin yhdistämme muita markkinointikanavia oivaltavasti. Toimimme tavoitelähtöisesti, eli ratkaisevaa eivät ole projektin koko tai muoto, vaan tulokset ja tunne onnistumisesta!

TAPAHTUMAT

Tarttuvat tarinat, toimivat konseptit ja kellontarkka toteutus. Enemmän irti tapahtumista.

MESSUOSALLISTUMISET

Vaikuttavuutta ja mitattavia tuloksia kaikkialla maailmassa.

KULUTTAJAKOHTAAMISET

Oivaltavia tapoja aktivoida, sitouttaa ja lisätä myyntiä.

SISÄINEN MARKKINOINTI

Tekoja, joilla ymmärrys jalostuu innostukseksi.

MYYMÄLÄ- JA TOIMITILAT

Inspiroivia tiloja onnistuneisiin kohtaamisiin.

DIGITAALISET TYÖKALUT

Parhaat työkalut vaikuttamiseen tapahtumissa sekä niiden ulkopuolella.